EMMA-nyheter

E-Doc - tollarkiv

18.04.2016 10:17
Et av våre produkter som virkelig har blitt en suksess faktor for Emma de siste årene, er vår elektroniske tollarkivløsning, Emma E-Doc. Per i dag, er det over 500 norske selskaper som bruker E-Doc fo...
Les mer

Positiv utvikling for Emma Systems AS

18.04.2016 10:14
I 2015, kunne Emma ønske mer enn 50 nye kunder velkommen, og har i dag ca. 450 kunder som benytter våre løsninger for spedisjon og fortolling. Den positive trenden har fortsatt inn i 2016, hvor vi hit...
Les mer

Overføring av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten

30.03.2016 10:37
Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 - klikk her Merverdiavgift: Viktig endring i 2017 - klikk her Forslag til endringer i bokføringsforskriften mv. - se mer hos KPMG her Innføring og ...
Les mer
eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon
Driftsnyheter

Finland - Tulli.fi

Driftsmeddelelser og status på tollsystemer
Les mer

Danmark - Skat.dk

Driftsmeddelelser og status på tollsystemer.
Les mer

Sverige -Tullverket.se

Driftsmeddelelser og status på tollsystemer
Les mer

Norge -Toll.no

Driftsmeddelelser og status på tollsystemer
Les mer