Emma E-Doc

Hva er Emma E-Doc?

Emma har i mange år tilbudt cloud-løsningen Emma E-Doc. Systemet settes opp for den enkelte organisasjon, og brukes til mottak, lagring, avregning og etterlysning av tolldokumenter. Etter endringene i håndtering av innførselsmerverdiavgift har behovet for dette produktet nærmest eksplodert.

Vedlikehold og drift av systemet håndteres av Emma. Emma E-Doc er en del av Emmas nye generasjon cloud løsning, og har vært en stor suksess blant import- og eksportbedrifter. Mange som kjøper fortollingstjenester eksternt bruker i dag mye tid og ressurser på å holde oversikt over påløpte avgifter. Med dagens krav til effektivisering og lave kostnader, ser man at flere speditører sender deklarasjoner per e-post. Emma E-Doc er utviklet nettopp for å møte dette behovet, og har et enkelt brukergrensesnitt. Med daglig elektronisk overføring av tollpapirer går hverdagen mye lettere.

Sjekk hva det digitale tollarkivet, Emma E-Doc,
kan gjøre for deres bedrift.

Emma E-Doc samler automatisk inn fortollingsdokumentene fra speditørene og presenterer disse på en oversiktlig måte. Man kan også legge til deklarasjoner manuelt, samt legge inn ønskede underbilag. Den månedlige avstemmingen av regnskapet fra Tollvesenet gjøres automatisk og effektivt, så snart denne er lastet opp via Altinn. Dette eliminerer manuell kontroll av Tollregningen og man kan lett spore eventuelle avvik. Emma E-Doc oppfyller Tollvesenets krav til oppbevaring, jfr. Tollovens §4-12 og §13-4, og erstatter da behovet for intern arkivering. Dokumentene blir lagret iht. den lovpålagte perioden på 10 år.  Emma E-Doc er og blir et viktig verktøy ved tollrevisjon.

Emma E-Doc kan også utvides med en tilleggsmodul for fakturamatching mot regnskap. All informasjon i Emma E-Doc er søkbar, og inneholder gode utskriftsmuligheter av et utvalg av standardrapporter, som statistikk og tollavregningskontroll. Overføring av data til Excel er også mulig.

Ønsker du å se hva Emma E-Doc tollarkiv kan gjøre for dere?  Vi tilbyr alle interessenter en uforpliktende demonstrasjon av systemet, samt en speditøranalyse.

Vi kan hjelpe deg

Vi jobber utrettelig for å tilby de beste løsningene for våre kunder til enhver tid.