Emma Express

Enkel håndtering av store volum.

Emma Express er en egen modul i Emma som hjelper ekspress- og/eller kurérselskaper, eller andre fortollingsagenter, med ekstra store oppdragsmengder. Dette gjelder blant annet:

Høyverdi forsendelser

Lavverdi forsendelser

Dokumentsendinger

Fortolling for privatpersoner (Norge)

Emma Express integreres med kundens øvrige systemer, og blant filinnlesinger som etableres er:

Oppdragsdata

Underbilag og/eller handelsfakturaer

Skannede filer

Retur av statusfiler fra Emma (track and trace e.l)

Retur av av utlegg (toll, mva og andre gebyrer som kunden belastes for)

Returer av av komplette dokumentsett, inkludert godkjent SAD

For import-og eksport bedrifter som benytter Emmas system for oppbevaring av tolldokumenter (Emma E-Doc), overføres godkjente deklarasjoner med underbilag. Dette gjøres automatisk via FTP eller HTTPS, umiddelbart etter at oppdraget er godkjent av Tollvesenet.

Vi kan hjelpe deg

Vi jobber utrettelig for å tilby de beste løsningene for våre kunder til enhver tid.