Kontakt

*
*
En mølle skal ha stått her ved nedre Foss ved Akerselva siden middelalderen. Den tilhørte opprinnelig Hovedøya kloster, men etter reformasjonen gikk den over til å tilhøre kongen. Produksjonen ved Nedre Foss mølle fortsatte til 1979. I hele sin periode utnyttet mølla vannet; i en lang periode gjennom et enkelt vannhjul, deretter ved hjelp av turbiner og senere til produksjon av elektrisk kraft.

Nedre Foss representerer også vannkrafthistorien i Oslo på en annen måte. Fra 1500-tallet delte nemlig mølla fossekraften med et sagbruk. Produksjonen av trelast satte sitt preg på Christiania i flere hundre år