Emma's kunder kan deles inn i tre kundegrupper

Ekspress

Emma har flere av de største aktørene innenfor Express bransjen som kunder. UPS & TNT samt FedEx er tre av disse
som bruker Emma sine løsninger i flere av de Nordiske landene. Emma har gjennom sine snart 20 år som leverandør til
Express bransjen bygd opp en solid porsjon med kompetanse og innsikt i bransjens utfordringer.

På grunn av de stadig økende og enorme antall sendinger som skal fortolles, setter dette et kontinuerlig krav til at
Emma hele tiden må fornyes og forbedres. Dette kommer alle våre fortollingskunder til gode, små som store.

Speditører

Stadig flere aktører ønsker at Emma skal kunne levere en komplett administrativ løsning som håndtere alle deler av en speditør/transportørs aktiviteter. Emma har i dag moduler som dekker de aller fleste behov innenfor, fly, bil, båt rettet mot
utlands- og innlandsaktivitet.

Ved å registrere både utgående og inngående faktura i Emma får være speditører via vår DB Regnskapsmodul full
oversikt/kontroll over sin økonomiske hverdag.

Ved å ha alle detaljer i Emma kan man kjøre en enkel kontoplan i sitt regnskapssystem som selvsagt automatisk
fores med inn og utgående bilagsjournaler fra Emma.

Import & Eksport bedrifter

Emma har i dag ca 50 Import/Eksport bedrifter som bruker våre fortollingsløsninger for hele eller deler av sin utenlands
aktivitet. Emma tilbyr både Windows og Web basert løsning hvor vi sammen med kunden finner den løsning som passer best.
De aller fleste import & Eksport bedrifter kjøper i dag hele eller deler av sine fortolling/spedisjonstjenester fra speditører.

For disse har Emma utviklet en unik WEB basert portal, Emma E-Doc, hvor man får samlet alle sine fortollinger. Denne tjenesten
kan gjerne kombineres med egen fortollingsløsning noe som flere og flere velger å gjøre.Totalt sett sikrer dette bedriften
en meget god oversikt og kontroll på alle sine fortollinger.

Per i dag er det nærmere 150 norske og utenlandske selskaper som benytter Emma E-Doc.