Overføring av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten

 • Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 - klikk her

 • Merverdiavgift: Viktig endring i 2017 - klikk her
 • Forslag til endringer i bokføringsforskriften mv. - se mer hos KPMG her
 • Innføring og utvikling av SAF-T i Norge- se mer hos KPMG her
 • Overføring av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten - klikk her for mer informasjon fra toll.no
 • Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet - klikk her for mer informasjon fra skatteetaten.no
 • Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 - klikk her for mer informasjon fra Skatteetaten.no
 • Viktige og potensielt inngripende endringer innføres 01.01.2017 -Les mer om saken her:http://nholt.no/
 • Særavgifter og gebyrer - klikk her
 • Lenker til særavgifter på skatteetaten.no - klikk her
 • Endring i oppkreving av miljøgebyr for EE-produkter - klikk her