E-Doc - enorm etterspørsel

E-Doc har vært et suksess produkt for Emma i flere år. Nå når Skatteetaten har tatt over ansvaret for MVA innkreving har veldig mange bedrifter sett at Emma E-Doc er et perfekt verktøy for å sikre seg at de får hentet inn det korrekte mva. grunnlaget. Bare de siste 2 mnd. før nyttår valgte nærmere 100 nye bedrifter å ta i bruk løsningen.