E-Doc - tollarkiv

Et av våre produkter som virkelig har blitt en suksess faktor for Emma de siste årene,
er vår elektroniske tollarkivløsning, Emma E-Doc. Per i dag, er det over 500 norske selskaper som bruker E-Doc for å sikre seg full kontroll på alle sine import -og eksportfortollinger.
Nytt av året er analysemodulen. Denne setter bedriften i stand til å kjøre spørringer helt ned på den minste detalj i deklarasjonen, eksempelvis tariffnummer, artikkelnummer eller en spesifikk avgift.
Dette åpner opp for en effektiv kontrollrutine eller som et verktøy ved bokettersyn.

I og med at ansvaret for innkreving av innførselsmoms har blitt overført fra Tolletaten til Skatteetaten (01.01.2016),
medfører dette potensielt store utfordringer for momsregistrerte bedrifter fom. 01.01.2017.
Foreløpige indikasjoner tyder på at bedriftene selv må beregne moms, kontrollere og rapporterer denne på bedriftens omsetningsoppgave.
Man vil da ikke lenger betale moms via en tollregning eller føre fradrag av moms fra denne.
Alle varer skal fortsatt deklareres, og tolldeklarasjonen vil fortsatt være det som stadfester varen og varens tollverdi.

De praktiske utfordringene som følge av dette, gjør at vi forventer, at behovet for løsninger som E-Doc, bare vil øke ytterligere i tiden fremover.