Emma E-Doc – veksten fortsetter

Vår web baserte løsning for arkivering, oppfølging og kontroll på tolldokumenter har vært en formidabel suksess.
Et stadig voksende antall av Norges største import og eksport bedrifter benytter nå Emma E-Doc.
I 2015 vil vi styrke vår satsing på E-Doc også i våre naboland, Sverige, Danmark og Finland. Med tilnærmet samme regler og krav til kontroll fra myndighetene, er vi trygge på at Emma E-Doc vil kunne bli en suksess også her.
Alle som ønsker mer info om Emma E-Doc, er velkommen til å ta kontakt med Ørjan, vår meget engasjerte produktansvarlig.