Enorm vekst på Emma E-Doc

Emma opplevde i 2013 at over 100 nye bedrifter tok i bruk vårt web baserte arkiv og oppfølgingssystem for tolldeklarasjoner.
Mange av de større import og eksport selskapene i Norge, benytter i dag Emma E-Doc, enten direkte mot Emma eller via våre gode
samarbeidspartnere innenfor revisjon og spedisjon.

Med lansering av E-Doc også i våre naboland, samt flere nye spennende funksjoner, hviler vi ikke på laurbærene og forventer at den positive veksten vil fortsette i 2014.
Ønsker du mer informasjon om Emma E-Doc, vennligst ta kontakt med orjan@emma.no