Positiv utvikling for Emma Systems AS

I 2015, kunne Emma ønske mer enn 50 nye kunder velkommen, og har i dag ca. 450 kunder som benytter våre løsninger for spedisjon og fortolling.
Den positive trenden har fortsatt inn i 2016, hvor vi hittil i år har tegnet avtaler med flere nye kunder.
Blant disse finner man flere kjente aktører, som DHL Express, Philips, Collicare Logistics og apotekkjeden Boots.

Nordiske fortollingssystemer
Emma tilbyr komplette fortollingsløsninger for alle de 4 nordiske landene.
Dette gir oss et salgsfortrinn som få, om noen, av våre konkurrenter kan vise til.
Ikke bare nye kunder, men også flere av våre eksisterende kunder tar nå
i bruk våre løsninger i flere land. Kombinasjonen av norsk og svensk fortolling er spesielt etterspurt.