Solid vekst i 2016

Emma opplevde en solid tilvekst av kunder både på våre tradisjonelle fortollingsløsninger og på vår E-Doc løsning.

Dette gjør at vi kan satse enda mer på videreutvikling av våre ulike løsninger innenfor Fortolling/Spedisjon for det Nordiske markedet. Ekstra spennende og hyggelig, er det at flere og flere tar i bruk våre toll løsninger i flere land.

Emma har på slutten av 2016 tegnet flere avtaler med internasjonale aktører som gjør at vi kan se frem til et minst like godt og hektisk 2017