SR-Group utvider samarbeidet med Emma

SR Group har utvidet sitt samarbeid med Emma slik at all utenlands aktivitet foregår i Emma Spedisjon.

Dette inkludere Fortolling, Transittering samt Fly og Båt Eksport.

SR-Group omsatte for 500 million i 2011 og har vært kunde hos Emma siden oppkjøpet av Hvam Transport i 2011.

www.sr-group.no