Historie


Det er 30 års datahistorie
som ligger mellom den dagen Emma kom til Bergen, og den dagen Emma Systems ble etablert i 1988 som en forlengelse av Emma's programvare virksomhet. Nye 20 år har gått siden de nye Emma selskapene startet opp med et knippe trofaste kunder og et konsept vi trodde på. Det er mer enn 50 år siden det ble satt strøm på Emma på norsk jord, og fortsatt blinker det i diodene.
Hele historien om Emma,tidskoloritten og pionerånden som rådet i Bergen på femtitallet kan leses her.


 Selskapet Emma AS ble etablert i 1956. Eierne var Hokortsentralen for Vestlandet, Bergen Mekaniske Verksted, Universitetet i Bergen og Norsk Kollektiv Pensjonskasse (Vital). Emma var en IBM 650 som hadde vært i markedet siden 1953. Den kom til Bergen våren 1958 og ble installert på Geofysisk Institutt ved universitetet. Leien var på NOK 350.000 i året og import og installasjonskostnadene på NOK 130.000 ble dekket ved statlige bevilgninger. I dagens penger i forhold til lønninger etc. lå vel leien på 9 mill pr år, ikke småpenger.


 På introduksjonshøytidligheten for Emma sa en av initiativtakerne Prof. C. L. Godske fra Geofysisk Institutt at det tok 6 uker å beregne været for de neste seks timene basert på observasjoner og statistisk materiale, og sannsynligvis var resultatet feil. Her mente han Emma skulle komme godt med selv om han realistisk nok ikke regnet med at Emma skulle løse alle framtidige værvarslingsproblem. - han sluttet med å si at han syntes at Emma var et sånt tilforlatelig og hyggelig navn, det lød som en solid kjøkkenhjelp, hvilket han også håpet maskinen ville bli.


 De første årene ble den blant mye annet benyttet til skattekort håndtering for ca en million nordmenn. Emma ble dermed assosiert med skattleggingen på Vestlandet, og selv langt inn på 70-tallet fikk Emma telefoner fra folk som ikke var helt fornøyd med beregningene. Hun ble på en måte tillagt sjel og evne til gjennomskuing som den mystiske remedie den var.

I 1962 ble Emma overtatt av Universitetet i Bergen og var der i praktisk bruk fram til 1969, den var da 16 år hvorav 11 i Norge. Hvis vi seier at et computerår er 10 mannår så var det en anseelig alder. I 1975 ble den overført til Teknisk Museum i Oslo hvor den fremdeles står og gjør seg vakker.