Partnere

Vi har lagt stor vekt på at systemene skal være så vedlikeholdsfrie som mulig.
Vårt valg av utviklingsverktøy og database har vært svært heldig i så henseende.


  • Delphi har vist seg å være et programmeringsverktøy som har fulgt med i tiden og fungerer svært stabilt i drift og er effektivt i utviklingsmiljøet.

  • Crystall Report benyttes for utforming av alle dokumenter og rapporter. Crystall samspiller utmerket og sømløst med Delphi i daglig bruk.

  • Sybase SQL Anywhere har vært vårt databasevalg fra da vi startet med Windows baserte system rundt år 2000. Databasen er rimelig i anskaffelse og gir svært høy stabilitet selv med et stort antall brukere.

  • Visma Business har vært vårt førstevalg på økonomisiden siden 1997. Dette systemet er svært tett knyttet opp mot vår løsning med ODBC kobling mot data i Visma direkte i samspill med Emma.

  • Tieto Enator med lønnssystemet Huldt&Lillevik har vært vårt tilbud på lønnssiden.

  • EVRY, tildligere kjent som Ergo Group er vår kommunikasjons partner og sørger for en stabil og økonomisk transport av fortollingsdata fra våre systemer til Tollvesenet og tilbake. Raske svartider både med datatransporten og support ved problem av teknisk eller faglig karakter er her uvurderlig.