Emma Systems

Emma utvikler og leverer programvare for transport og spedisjon, fortolling og logistikk for det nordiske markedet. Programvaren leveres med integrasjon til Økonomisystemer fra andre ledende programvareleverandører og kan tilpasses spesielle behov for den enkelte kunde.

Programvaren er bygget med verktøy fra anerkjente produsenter innen system- og databaseteknikk. Via samarbeidspartner besørger Emma sikker og rask kommunikasjon med Tollvesenet.

Emma yter brukerstøtte og konsulentbistand i tilknytning til alle leverte produkter.