Økonomi

EmmaSped inneholder en økonomisk oppfølgingsmodul kalt DB Regn for det enkelte oppdrag, tur og kunde. Her får en fulloversikt over primærvirksomheten i bedriften fordelt på inntil seks uavhengige kriterier i sin forretningsmodell.
En kan registrere avtalte priser som stipulerte kostnader knyttet til det enkelte oppdrag og disse verifiseres mot inngående faktura fra underleverandører når disse registreres i Emma. En kan viderefakturere direkte utlegg så som toll og moms til tollvesenet og får disse avstemt mot inngående faktura fra tollvesenet.

Inngående faktura kan forhåndsregistreres og følges opp mot den enkelte ansvarlige. Gjennom endelig kontering kan man henvise kostnader til det enkelte oppdrag, tur, avdeling, forretningsområde osv. Tilsvarende begreper benyttes under fakturering slik at man kobler inntekter og kostnader for all virksomhet.

Emma har en rekke integrasjoner mot komplette økonomisystemer så som Visma Business, Visma Global, Navision, MultiPlus og Oracle. Disse utveksler kunde og leverandørdata med reskontro og data for inngående og utgående faktura fra Emma.