Emma E-Doc - Et web- basert system for håndtering av tolldokumenter

Emma produserer E-Doc for elektronisk mottak, lagring, avregning og etterlysning av tolldokumenter. E-Doc er Emma's første produkt i vår nye generasjon med internett-baserte programløsninger. E-Doc krever ingen lokal installasjon, er vedlikeholdsfritt, trenger ingen oppgraderinger - alt håndteres av Emma. Emma E-Doc er et av Emma's nye generasjon web-løsninger og allerede en stor suksess blant import- og eksport-bedrifter.

E-Doc tollarkiv - for alle som i dag kjøper fortollingstjenester fra speditører, ekspressfirma etc.

Vi vet at mange i dag bruker unødvendig mye tid og ressurser på dette området. Med dagens krav til effektivisering og reduserte kostnader ser man også at flere speditører ønsker å sende deklarasjoner pr. e-post. Emma E-Doc er utviklet nettopp for å møte denne utfordringen. E-Doc har et enkelt brukergrensesnitt og med daglig elektronisk overføring av tollpapirer går hverdagen lettere.

E-Doc tollarkiv- automatiserer dokumentprosessene

E-Doc samler automatisk inn og presenterer dokumenter knyttet til fortolling, levert elektronisk fra de ulike speditører. Man kan selvfølgelig også manuelt legge til deklarasjoner, samt legge inn ønskede underbilag med E-Doc. Den månedlige avstemmingen av regningen fra Tollvesenet gjøres automatisk på sekunder så snart denne er lastet opp til systemet via Altinn.no. Dette eliminerer manuell kontroll av Tollregningen, kontroll av evt. avvik. E-Doc oppfyller Tollvesenets krav til oppbevaring, jfr. Tollovens §4-12 og §13-4 og erstatter da behovet for intern arkivering. Dokumentene blir lagret iht. den lovpålagte perioden på 10 år. E-Doc vil videre være et viktig verktøy i forbindelse med tollrevisjon. E-Doc kan også utvides med en tilleggsmodul for fakturamatching mot regnskapet.

E-Doc tollarkiv- krever bare internettoppkobling

Emma E-Doc er en web-service som driftes og vedlikeholdes hos Emma. Det eneste dere trenger for å få glede av E-Doc er internett-tilgang og en Web-browser (Internet Explorer, Firefox etc). Det kreves liten innsats fra dere for å komme i gang med E-Doc. Ved oppstart hjelper vi dere med å få i gang overføring av deklarasjoner fra deres speditører til E-Doc, og en kort online innføring i bruk av systemet. Dette er inkludert i abonnementsavtalen på E-Doc. All informasjon i E-Doc er søkbar, gode utskriftsmuligheter og et utvalg standardrapporter, slik som statistikk, tollavregningskontroll, overføring av avregning til Excel.

E-Doc - uforpliktende demo av Emma E-Doc

Lyst til å se hva E-Doc tollarkiv kan gjøre for for dere? Ta kontakt med oss, så avtaler vi en tid og viser dere en praktisk online demonstrasjon av systemet. Vi kan også forberede en liten analyse, slik at dere kan være vite mer om hva dere kan oppnå før dere tar beslutningen.


Ta kontakt med oss for uforpliktende demo av Emma E-Doc!


Kontakt oss på telefon 2287 1140 eller send oss en e-post