Fortolling

Emma Fortolling dekker fortolling og EU-fortolling inn og ut av alle de fire nordiske land, Norge, Sverige, Finland og Danmark. For bedrifter med firma i mer enn ett av disse landene, kan data overføres fra det ene lands database til det andre for å nyttiggjøre seg disse for import til mottakerland.

Fortolling, EU-fortolling - høy grad av automatikk og integrasjon
Emma Fortolling baserer seg på bruk av ett skjermbilde med automatisk overgang mellom mapper med opplysninger av de forskjellige kategoriene innen fortolling og EU-fortolling. Bildet inneholder all funksjonalitet fra registrering til sendingskontroll og utskrifter. Videre er Emma Fortolling integrert mot resten av spedisjonssystemet slik at alt registrert i Fortollingen benyttes videre i andre rutiner så som fly, båt og bil modulene. Emma Fortolling har også integrasjon mot flere dokumentsystemer for bruk av elektroniske dokumenter under fortollingen og EU-fortolling.

Fortolling, EU-fortolling - programmet har smart historikk-funksjon
Historikk-funksjonen i Emma Fortolling gir mulighet til å benytte data fra andre tilsvarende fortollinger til nye. Kriteriene kan være samme avsender/mottaker og evt. samme tariffnummer. Her vises / kopieres dokumenter, lisenser, avgifter etc. med nye verdier og evt. nye satser. Dette er noe som i høy grad forenkler systematisk fortolling og EU-fortolling.

Fortolling, EU-fortolling - enkel kommunikasjon med skattemyndighetene
Kommunikasjon med Toll / Tull og Skat går via samarbeidspartnere og gir ett kontaktpunkt ved fortollingsproblemer enten det gjelder bruk av systemet eller kommunikasjon. Emma besitter høy kompetanse på fagområdet fortolling i alle de tre land.

Fortolling, EU-fortolling - Emma Fortolling dekker forskjellige behov
Emma har utviklet systemet til fortolling og EU-fortolling i tett samarbeid med en rekke forskjellige kunder fra de store ekspresselskapene med svære volum og "enkle" fortollinger, de mindre speditørene med stor variasjon og til importører/eksportører med en mer industriell produksjon av fortollinger av egne produkter. Flere bedrifter har fått utviklet direkte integrasjon mot sine ordre/faktura systemer for overføring av relevante data til fortolling og dokumentproduksjon i Emma.

Ønsker du det beste systemet innen fortolling og EU-fortolling? Da er Emma Fortolling det opplagte valget.