Spedisjon - EmmaSped gjør det enkelt for deg

Ønsker du et effektivt system for spedisjon? Spedisjon har aldri vært enklere enn nå med EmmaSped. EmmaSped består av en integrert løsning for alle de tre transportmåtene, bil, båt og fly. Sentralt i spedisjon står oppdragsdatabasen som benyttes for alle de tre typene oppdrag. Disse dataene inngår i en felles import og eksport fortollingsrutine og en unngår dobbel registrering av data for noe formål i forbindelse med spedisjon.

Spedisjon - EmmaSped har alt du trenger
EmmaSped kan optimalisere firmaets spedisjon. Vårt program for spedisjon inneholder nemlig de fleste forekommende dokumenter knyttet til de forskjellige transportmåtene. Dessuten finnes en avansert prisingsmodul der pris for oppdragene innen spedisjon beregnes på grunnlag av egenkomponerte kalkylemodeller som priser oppdragene både når det gjelder frakt og tjenester. Frakt beregnes etter angitt volum/vekt, avsender- og mottakersted. Prisingen er basert på standardpriser eller priser avtalt med den enkelte kunde. Med andre ord er det enkelt å utføre effektiv og sikker spedisjon med EmmaSped

Spedisjon - EmmaSped har eget faktureringssystem
For å gjøre spedisjon enda lettere for deg inneholder systemet et faktureringssystem som på rasjonelt vis overfører kalkyledata fra oppdragene over på faktura. Her kan en fakturere utlegg i form av toll og moms, fraktutlegg og tjenester med god kontroll av alle oppdrag innen spedisjon. Faktura kan framstilles for papirutskrift eller sendes som e-post eller som elektroniske meldinger (XML). Velg EmmaSped dersom du ønsker å utføre enkel og stabil spedisjon uten ubehagelig overraskelser.